Geef wijzigingen in het adres waar u post van ons wilt ontvangen en wijzigingen in uw telefoonnummer altijd op tijd aan ons door. Zo mist u geen afspraken met ons.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft
Bereikbaarheid tijdens vakantie of op een ander tijdelijk adres

Wij kunnen u tijdens uw vakantie post sturen, bijvoorbeeld voor een afspraak over uw re-integratie. U kunt dan het volgende doen om op de hoogte te blijven.

  • Zorg dat iemand uw post leest en u op de hoogte brengt.
  • Geef een postadres door waar u tijdens uw vakantie uw post kunt ontvangen en lezen.
  • Zorg dat wij u telefonisch kunnen bereiken als wij dit met u hebben afgesproken.

Meer over vakantie of een tijdelijk adres doorgeven leest u op ‘Vakantieadres doorgeven met een Ziektewet-uitkering’.

Let op: Heeft u sollicitatieplicht? Overleg uw vakantieplannen met uw adviseur werk of uw re-integratiebegeleider. Wij kunnen u maximaal 4 weken per jaar vrijstellen van uw sollicitatieplicht vanwege vakantie.

Wat gebeurt er als ik wijzigingen niet of niet goed doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als u wijzigingen niet of niet goed doorgeeft, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Uw plichten als u woont of verblijft buiten Nederland

Gaat u langere tijd buiten Nederland doorbrengen? Dan heeft u meer plichten. De extra regels waar u zich dan aan moet houden vindt u op Rechten en plichten met een Ziektewet-uitkering in het buitenland.