Mijn plichten en rechten met een Ziektewet-uitkering

Vanaf het moment dat u een Ziektewet-uitkering krijgt, heeft u een aantal plichten. Dit zijn regels waaraan u zich moet houden. Natuurlijk heeft u ook een aantal rechten.