Mijn Ziektewet-uitkering

Wanneer krijg ik mijn Ziektewet-uitkering?

Als u recht heeft op een Ziektewet-uitkering, ontvangt u de eerste uitkering uiterlijk 4 weken na uw ziekmelding. Loopt uw contract af tijdens uw ziekte? En bent u al langer dan 1 jaar ziek? Dan ontvangt u de eerste uitkering uiterlijk 10 weken na uw ziekmelding op uw rekening.

U kunt de status van uw aanvraag van de Ziektewet-uitkering vanaf de dag na uw ziekmelding bekijken via Mijn UWV. U ziet daar ook wanneer u een beslissing ontvangt over de uitkering en wanneer u eventueel de eerste betaling krijgt.

Wij betalen uw Ziektewet-uitkering 1 keer per week achteraf. Het bedrag staat op woensdag of donderdag op uw rekening. De betaalspecificatie staat op maandag of dinsdag al voor u klaar op Mijn UWV. U leest meer informatie over de betaalspecificatie op Mijn betaalspecificatie.

Een voorschot krijgen

Soms kunnen wij niet op tijd een beslissing nemen. Bijvoorbeeld als wij onvoldoende gegevens hebben. Dan kunt u mogelijk een voorschot krijgen. U hoeft hiervoor niets te doen. U krijgt het voorschot automatisch op uw rekening gestort.

Zijn wij volgens u te laat met het nemen van een beslissing? Dan kunt u dit bij ons melden. U kunt ons dan vragen binnen 2 weken alsnog een beslissing te nemen.

Ziek tijdens WW

Bent u ziek geworden tijdens of na uw WW-uitkering en krijgt u daarom nu een Ziektewet-uitkering? Dan betalen wij de Ziektewet-uitkering maandelijks. U geeft daarvoor iedere maand uw inkomsten aan ons door met het formulier 'Inkomstenopgave'. Dit is dezelfde Inkomstenopgave die u ook voor uw WW-uitkering invulde.

Wij betalen uw uitkering na afloop van iedere kalendermaand, nadat u uw inkomsten van die maand heeft doorgegeven. Het gaat om uw inkomsten inclusief vakantiegeld uit werk, als u dat heeft ontvangen.

Let op: uw Inkomstenopgave staat voor u klaar als de maand is afgelopen. Eerder kunt u de opgave dus niet invullen.

Wilt u weten of uw uitkering is gestort? Kijk dan eerst op Mijn UWV. Daar ziet u de datum waarop wij uw uitkering overgemaakt hebben. Uw bank heeft daarna meestal nog 3 werkdagen nodig om het bedrag op uw rekening bij te schrijven.

Invullen Inkomstenopgave