Als u recht heeft op een Ziektewet-uitkering, ontvangt u de eerste uitkering uiterlijk 4 weken na uw ziekmelding.

Loopt uw contract af tijdens uw ziekte? En bent u al langer dan 1 jaar ziek? Dan ontvangt u de eerste uitkering uiterlijk 10 weken na uw ziekmelding.

U kunt de status van uw Ziektewet-aanvraag vanaf de dag na uw ziekmelding bekijken via Mijn UWV. U ziet daar ook wanneer u een beslissing ontvangt over de uitkering en op welke datum u eventueel de eerste betaling krijgt.

Wij betalen uw Ziektewet-uitkering 1 keer per week achteraf. Het bedrag staat op woensdag of donderdag op uw rekening. De betaalspecificatie staat op maandag of dinsdag al voor u klaar op Mijn UWV. U leest meer informatie over de betaalspecificatie bij Wat staat er op mijn betaalspecificatie?

Een voorschot krijgen

Soms kunnen wij niet op tijd een beslissing nemen. Bijvoorbeeld als wij onvoldoende gegevens hebben. Dan kunt u mogelijk een voorschot krijgen. U hoeft hiervoor niets te doen. U krijgt het voorschot automatisch op uw rekening gestort.

Zijn wij volgens u te laat met het nemen van een beslissing? Dan kunt u dit bij ons melden. U kunt ons dan vragen binnen 2 weken alsnog een beslissing te nemen.

Ziek tijdens WW

Als u ziek bent geworden tijdens of na uw WW-uitkering en daarom nu een Ziektewet-uitkering krijgt, dan betalen wij uw uitkering na afloop van iedere kalendermaand. Dit doen wij nadat u uw inkomsten van die maand heeft doorgegeven. Dit doet u met het formulier ‘Inkomstenopgave’ dat u ook elke maand voor uw WW-uitkering invulde. Het gaat om uw inkomsten inclusief vakantiegeld uit werk, als u dat heeft ontvangen.

Let op: Uw Inkomstenopgave staat voor u klaar als de maand is afgelopen. Eerder kunt u de opgave dus niet invullen.

Wilt u weten wanneer wij uw uitkering betalen? Kijk dan op Mijn UWV. Daar ziet u de datum waarop wij uw uitkering overmaken.

Invullen Inkomstenopgave