Mijn Ziektewet-uitkering

Wachtdagen bij een Ziektewet-uitkering

De Ziektewet-uitkering gaat meestal in op de eerste dag waarop u normaal gesproken zou werken. Maar soms wordt uw uitkering later betaald en zijn er 2 wachtdagen. Dit geldt als u:

  • uitzendkracht met uitzendbeding of thuiswerker bent;
  • vrijwillig verzekerd bent;
  • ziek wordt op de dag dat uw contract stopt;
  • ziek wordt binnen 4 weken nadat uw verzekering of uw dienstverband is gestopt.

U ontvangt een Ziektewet-uitkering vanaf de derde dag dat u ziek bent. De eerste dagen zijn de wachtdagen.

Opnieuw ziek

Bent u weer aan het werk, maar wordt u binnen 4 weken opnieuw ziek? Dan gelden er geen nieuwe wachtdagen, uw Ziektewet-uitkering gaat meteen in.

Ziek uit dienst

U krijgt ook meteen een Ziektewet-uitkering als uw contract stopt als u nog ziek bent. U moet op dat moment al wel meer dan 2 dagen ziek zijn. Anders zijn er alsnog 1 of 2 wachtdagen.

Wachtdagen van de werkgever

Sommige werkgevers hebben in de arbeidsovereenkomst opgenomen dat ze geen loon betalen over de eerste dagen dat u ziekt bent. Dit zijn de ‘wachtdagen van de werkgever’. In sommige gevallen kunt u over deze dagen al wel via uw werkgever een Ziektewet-uitkering van UWV krijgen. Namelijk als u van UWV een Ziektewet-uitkering krijgt omdat u:

  • een no-riskpolis heeft;
  • ziek bent door uw zwangerschap en/of bevalling;
  • ziek bent door orgaandonatie.

De wachtdagen van de werkgever hebben geen invloed op de hoogte van uw uitkering. Het eventuele aanvullende loon naast de uitkering wordt na de wachtdagen door uw werkgever betaald.