Soms krijgt u de uitkering niet op uw eerste ziektedag betaald, omdat u 1 of 2 wachtdagen heeft. Dat is zo in de volgende situaties:

  • U bent thuiswerker.
  • U bent vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet.
  • U wordt ziek op de dag dat uw contract stopt.
  • U wordt ziek binnen 4 weken nadat uw verzekering of uw dienstverband is gestopt.

U ontvangt in deze situaties een Ziektewet-uitkering vanaf de derde dag dat u ziek bent. De eerste dagen (1 of 2) zijn de wachtdagen.

Weer beter en opnieuw ziek binnen 4 weken

Was u weer beter en bent u weer aan het werk, maar wordt u binnen 4 weken opnieuw ziek? Dan gelden er geen nieuwe wachtdagen. Uw Ziektewet-uitkering gaat meteen in na uw ziekmelding.

Ziek uit dienst

U krijgt ook meteen een Ziektewet-uitkering als uw contract of uitzendovereenkomst stopt als u nog ziek bent. U moet op dat moment al wel meer dan 2 dagen ziek zijn. Anders zijn er alsnog 1 of 2 wachtdagen.