Als u ziek uit dienst gaat, meldt u zich ziek bij uw werkgever. Op de laatste dag van uw dienstverband meldt uw werkgever u ziek bij ons als u nog geen 2 jaar ziek bent. U hoeft dat dus niet zelf te doen. Vraag het wel na bij uw werkgever of die dit gedaan heeft. Vanaf het moment dat uw dienstverband eindigt, hoeft uw werkgever u geen loon meer te betalen. U krijgt dan een Ziektewet-uitkering van UWV.

Wil of kan uw werkgever u niet ziek melden? Meldt u zich dan zelf ziek via UWV Telefoon Werknemers.