Als u ziek bent geworden binnen 4 weken nadat uw contract is afgelopen, zijn de volgende situaties mogelijk:

U heeft een WW-uitkering aangevraagd en u bent ziek op uw eerste werkloosheidsdag. Dan meldt u zich ziek via UWV Telefoon Werknemers.

U heeft al een WW-uitkering en wordt later dan uw eerste werkloosheidsdag ziek. Dan meldt u zich ziek via Mijn UWV. Meer hierover leest u onder Ik heb een WW-uitkering (gehad) en ben ziek.

Wordt u binnen 4 weken na afloop van uw contract ziek, en heeft u geen recht op een WW-uitkering? Dan heeft u meestal wel recht op een Ziektewet-uitkering. U meldt zich ziek via UWV Telefoon Werknemers. Doe dit uiterlijk op de tweede dag dat u ziek bent.