Blijkt na de Ziektewet-beoordeling dat u meer dan 65% kunt verdienen van het loon dat iemand met uw opleiding of werkervaring met hetzelfde werk verdient? Uw Ziektewet-uitkering stopt dan direct of na 1 maand.

U gaat dan in gesprek met uw contactpersoon bij uw re-integratie over wat er verder gaat gebeuren. U gaat bijvoorbeeld op zoek naar werk of vraagt een WW-uitkering of bijstandsuitkering aan.

WW-uitkering aanvragen als mijn Ziektewet-uitkering stopt

Heeft na uw Ziektewet-uitkering nog geen werk gevonden? Dan kunt u opnieuw een WW-uitkering aanvragen als de maximale duur van uw eerdere WW-uitkering nog niet is bereikt.

Voorbeeld:

U heeft recht op maximaal 12 maanden WW. Dat is 52 weken. Nadat u 6 weken WW heeft gehad, bent u ziek geworden. De eerste 13 weken van uw ziekte loopt uw WW-uitkering gewoon door. Na 13 weken bent u nog steeds ziek. Uw WW stopt en u krijgt vanaf dan een Ziektewet-uitkering. U heeft op dat moment dan 6 + 13 = 19 weken WW gehad. Uw maximale uitkeringsduur van 52 weken is dus nog niet bereikt. Nadat u 10 weken Ziektewet-uitkering heeft ontvangen, bent u weer beter. U kunt dan opnieuw WW aanvragen, omdat de maximale uitkeringsduur van uw WW-uitkering nog niet is bereikt. U kunt dan nog maximaal 33 weken (52 – 19) WW krijgen.

U vraagt een WW-uitkering aan via uwv.nl. Dit kan vanaf 1 week voordat uw Ziektewet-uitkering stopt. Had u voor uw Ziektewet-uitkering geen WW-uitkering? En heeft u na het stoppen van uw Ziektewet-uitkering geen werk? Dan kunt u nu misschien toch WW-krijgen.

Aanvragen WW-uitkering

Een bijstandsuitkering aanvragen

Heeft u geen recht (meer) op WW en kunt u geen baan vinden? Dan kunt u misschien een bijstandsuitkering aanvragen.

Aanvragen bijstandsuitkering via werk.nl