WIA betekent: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. U vraagt een WIA-uitkering aan als u aan 2 voorwaarden voldoet:

  • U kunt door uw ziekte niet werken of minder werken.
  • U kunt door uw ziekte niet uw oude loon verdienen.

De WIA heeft 2 uitkeringen: de WGA en de IVA.

De WGA-uitkering

WGA betekent: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering kunt u misschien krijgen als u aan 2 voorwaarden voldoet:

  • U bent 2 jaar of langer ziek en kunt (in de toekomst) weer (meer) werken.
  • U kunt met dat werk 65% of minder van uw oude loon verdienen.

De IVA-uitkering

IVA betekent: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Deze uitkering kunt u misschien krijgen als u aan 2 voorwaarden voldoet:

  • U kunt 20% of minder van uw oude loon verdienen.
  • Dit blijft in de toekomst bijna zeker zo.