Welke WGA-uitkering krijg ik?

Ik krijg een loonaanvullingsuitkering

Als u een WGA-uitkering krijgt, ontvangt u meestal eerst een loongerelateerde uitkering. Welke uitkering u daarna krijgt, hangt af van of u werkt en hoeveel u daarmee verdient. De arbeidsdeskundige van UWV heeft namelijk vastgesteld hoeveel u zelf kunt verdienen. Als u daarvan minstens de helft verdient, krijgt u een loonaanvullingsuitkering.

Als u minder verdient, wordt uw uitkering lager

Bij de loonaanvullingsuitkering is het belangrijk dat u werkt voor zover u dat kunt. Verdient u geen loon, maar zou u dat volgens ons wel kunnen? Of verdient u minder dan de helft van wat u volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen? Dan krijgt u de veel lagere vervolguitkering. Uw totale inkomen daalt dan sterk.

Uw uitkering kan maandelijks wijzigen

UWV bekijkt per maand of u recht heeft op een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. Geef daarom wijzigingen in inkomsten altijd aan ons door. Zo krijgt u de uitkering waar u recht op heeft.

Als u niet of weinig kunt werken

Kunt u nu maximaal 20% van uw oude loon verdienen, maar in de toekomst waarschijnlijk meer? Dan krijgt u ook een loonaanvullingsuitkering.