U krijgt een loonaanvullingsuitkering als 1 van deze situaties voor u geldt:

Situatie 1

  • U kunt nu maximaal 20% van uw oude loon verdienen.
  • U kunt in de toekomst waarschijnlijk weer meer dan 20% van uw oude loon verdienen.
  • U komt niet (meer) in aanmerking voor de loongerelateerde uitkering.

Situatie 2

  • U kunt door ziekte 65% of minder van uw oude loon verdienen.
  • U verdient nu minstens de helft van wat u volgens onze arbeidsdeskundige kunt verdienen.
  • U komt niet (meer) in aanmerking voor de loongerelateerde uitkering.

Als u werkt worden uw inkomsten hoger

Het is belangrijk dat u werkt wanneer u dat kunt. Verdient u geen loon, maar zou u dat volgens ons wel kunnen? Of verdient u minder dan de helft van wat u volgens onze arbeidsdeskundige kunt verdienen? Dan krijgt u de veel lagere vervolguitkering. Uw totale inkomsten dalen dan sterk.

Uw uitkering kan maandelijks wijzigen

Wij bekijken per maand of u recht heeft op een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. Geef wijzigingen in uw inkomsten daarom altijd aan ons door.