Een herbeoordeling kan op verschillende manieren worden aangevraagd:

  • U kunt zelf een herbeoordeling aanvragen.
  • Uw werkgever kan een herbeoordeling aanvragen. Bijvoorbeeld omdat uw bedrijfsarts heeft aangegeven dat uw mogelijkheden om te re-integreren zijn toegenomen of afgenomen.
  • Een verzekeraar of andere organisatie kan namens u of namens uw werkgever een herbeoordeling voor u aanvragen. Bijvoorbeeld als uw werkgever eigenrisicodrager is.

UWV kan ook besluiten u uit te nodigen voor een herbeoordeling. Bijvoorbeeld als een arts eerder heeft vastgesteld dat u na een bepaalde periode opnieuw beoordeeld moet worden.