De hoogte van uw WAO-uitkering vindt u op de betaalspecificatie die bij elke betaling voor u klaar staat bij Mijn Documenten op Mijn UWV. Hierop staat welk nettobedrag u per maand krijgt.

Ontvangt u de betaalspecificatie per post? Dan ontvangt u niet elke maand een specificatie. Alleen als de hoogte van uw uitkering meer dan € 1 is gewijzigd, krijgt u een nieuwe specificatie per post.