Wat kan en moet ik doen aan re-integratie?

Detachering bij een andere werkgever

Voordelen voor de werkgever

Uw werkgever kan een volledige of gedeeltelijke vergoeding krijgen van de andere werkgever waar u gaat re-integreren. Met deze vergoeding vermindert hij de loonkosten die hij u maximaal 2 jaar moet doorbetalen. Het kan ook zijn dat de andere werkgever een opleiding betaalt. Dit bespreekt uw werkgever met de andere werkgever.