Eerst bespreekt u met uw eigen werkgever of detachering iets voor u is. Samen met uw bedrijfsarts of de arbodienst bekijkt u daarna wat uw mogelijkheden zijn. Krijgt u steun van een re-integratiebedrijf? Dan helpt het bureau mee zoeken naar een goede werkplek voor detachering.

Heeft u of uw werkgever een andere organisatie gevonden waar u gedetacheerd kunt worden? Dan maakt u afspraken met uw eigen werkgever en de andere werkgever waar u gaat werken. Bij dit gesprek mag u een deskundige van bijvoorbeeld uw vakbond uitnodigen.