U en uw werkgever richten zich in de eerste plaats op terugkeer naar uw eigen werk. Dit doet u samen met de bedrijfsarts of de arts van de arbodienst. Lukt dat niet (meteen)? Dan kunnen zij u en uw werkgever adviseren over de mogelijkheden die u nog wél heeft om te werken.

Passend werk

Krijgt u de kans om passend werk te doen? Dan moet u dat altijd accepteren. Wat passend is, hangt van verschillende zaken af. Zoals van uw gezondheid en van de zwaarte van het werk. Aangepast werk in de sociale werkvoorziening wordt meestal niet als passend werk beschouwd.