In het Plan van aanpak staat:

1. Wat wil ik bereiken?

U wilt waarschijnlijk weer gaan werken. Als u door uw ziekte (tijdelijk) niet uw eigen werk kunt doen, kunt u misschien werken in een andere functie bij uw huidige of bij een andere werkgever. U maakt hier samen met uw werkgever afspraken over. Deze beschrijft u in het Plan van aanpak. U beschrijft daarin ook wat u van de gemaakte afspraken vindt.

2. Hoe ga ik weer (meer) werken?

Afhankelijk van uw gezondheid en situatie kunt u de volgende afspraken maken om weer (meer) te gaan werken:

  • U past uw werk aan (bijvoorbeeld: taken anders verdelen, werkzaamheden ruilen met een collega, minder uren werken, andere werktijden).
  • U past uw werkplek aan (bijvoorbeeld: een andere stoel, betere ventilatie, een andere ruimte).
  • U gaat een therapie volgen (bijvoorbeeld: traumabehandeling, stresstraining).
  • U gaat een cursus of opleiding volgen.
  • U krijgt loopbaanbegeleiding.

Bij de re-integratie kunt u hulp vragen van de arbodienst en re-integratiebureaus. Uw werkgever is verantwoordelijk voor uw re-integratie. Als u bijvoorbeeld een cursus of opleiding wilt volgen, bespreekt u dat eerst met uw werkgever.