Bent u na 2 jaar nog niet (volledig) aan het werk in uw oude functie? Dan bekijkt u tijdens de eindevaluatie wat u daarna gaat doen. Samen met uw werkgever vult u de Eindevaluatie van het plan van aanpak in. In dit document geeft u aan hoe het nu gaat met uw re-integratie.

Deze eindevaluatie komt in uw re-integratieverslag te staan. In het re-integratieverslag staan de volgende documenten:

  • Probleemanalyse (en eventuele bijstelling)
  • Plan van aanpak (en eventuele bijstelling)
  • (Eerstejaars)evaluatie
  • Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst
  • Eindevaluatie (deze vult u samen met uw werkgever in)

Uit het re-integratieverslag blijkt wat u en uw werkgever samen hebben gedaan om u aan het werk te helpen. Dit verslag hebben we nodig als u een WIA-uitkering wilt aanvragen.