Bent u na 2 jaar nog niet (volledig) aan het werk in uw oude functie? Dan bekijkt u tijdens de eindevaluatie wat u daarna gaat doen. Samen met uw werkgever vult u de Eindevaluatie van het Plan van aanpak in. In dit document geeft u aan wat de stand van zaken is van uw re-integratie. Dit document vormt samen met andere documenten, zoals het Plan van aanpak en de Probleemanalyse, het re-integratieverslag. Uit het re-integratieverslag blijkt wat u en uw werkgever hebben gedaan om u aan het werk te helpen. Dit verslag hebben we nodig als u een WIA-uitkering wilt aanvragen.