Bent u 1 jaar ziek? Dan bespreekt u met uw werkgever hoe het in het afgelopen jaar is gegaan. En of u op de goede weg bent om weer aan het werk te komen. Dit heet de Eerstejaarsevaluatie. U vult dan samen het formulier '(Eerstejaars)evaluatie' in.

Vindt u samen met uw werkgever dat het Plan van aanpak nog steeds voldoet? Dan werkt u gewoon verder aan de re-integratie zoals u heeft afgesproken. Willen uw werkgever en u iets veranderen in het Plan van aanpak? Stel deze dan bij en geef de verandering ook aan op het formulier '(Eerstejaars)evaluatie'. U ontvangt een kopie van het formulier. Bewaar de kopie voor uw eigen administratie. U heeft dit nodig bij een eventuele aanvraag van een WIA-uitkering als u bijna 2 jaar ziek bent.

Invullen (Eerstejaars)evaluatie