Stappenplan bij ziekte

Eerstejaarsevaluatie

Bent u 1 jaar ziek? Dan bespreekt u met uw werkgever hoe het in het afgelopen jaar is gegaan. Dit is de eerstejaarsevaluatie. U bespreekt samen of u op de goede weg bent om weer aan het werk te komen.

Vindt u samen met uw werkgever dat het Plan van aanpak nog steeds voldoet? Dan werkt u gewoon verder aan de re-integratie zoals u heeft afgesproken. Willen uw werkgever en u iets veranderen in uw Plan van aanpak? Vul dan samen de (Eerstejaars) evaluatie in.