U bent ziek en krijgt een Ziektewet-uitkering. Meestal betalen wij de Ziektewet-uitkering aan uw werkgever. En uw werkgever betaalt gewoon loon aan u. U ontvangt wel een brief van UWV, waarin staat dat uw werkgever voor u een Ziektewet-uitkering krijgt.

Denk eraan dat u vanaf het moment dat u een Ziektewet-uitkering krijgt, een aantal plichten heeft. Dat zijn regels waar u zich aan moet houden. UWV kan zo bepalen of u recht heeft op een uitkering, hoe hoog uw uitkering wordt en hoelang u deze krijgt.

UWV controleert uw plichten

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Houdt u zich niet aan uw plichten? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen.