Mijn extra plichten en rechten met een Ziektewet-uitkering

Mijn plichten met een Ziektewet-uitkering

Geef wijzigingen door

Een verandering in uw situatie kan invloed hebben op uw Ziektewet-uitkering en/of toeslag van UWV. Geef dit daarom altijd aan ons door.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft

Let op: geef een wijziging door binnen 2 dagen nadat het bij u bekend was of had kunnen zijn.

Er zijn de volgende 2 uitzonderingen op deze regel:

 • Bij vakantie of verblijf in het buitenland of verhuizing naar of in het buitenland moet u dit uiterlijk 2 weken voor vertrek doorgeven.
 • Wijzigingen die van invloed zijn op uw toeslag van UWV, geeft u binnen 1 week aan ons door.
De wijzigingen die u moet doorgeven, zijn:

Persoonlijke wijzigingen
 • Uw telefoonnummer is veranderd.
 • Uw rekeningnummer is veranderd.
 • U wilt uw post tijdelijk naar een correspondentieadres laten sturen of uw correspondentieadres is gewijzigd.
 • U verhuist naar of in het buitenland.
 • U wordt of bent gedetineerd.
 • Uw loonheffingskorting moet anders worden toegepast.

Gaat u verhuizen binnen Nederland? Dan geeft u dat door aan de gemeente. Wij ontvangen van de gemeente uw adreswijziging. U hoeft deze wijziging niet aan ons door te geven.

Vakantie of verblijf in het buitenland
 • U gaat op vakantie naar het buitenland.
 • U verblijft in het buitenland om een andere reden dan vakantie.
Wijzigingen in uw inkomenssituatie
 • Uw inkomsten zijn veranderd omdat u (meer of minder) bent gaan werken.
 • Uw inkomsten zijn veranderd door een andere reden dan werk. U krijgt bijvoorbeeld pensioen of nog een andere uitkering.
Wijzigingen die van invloed zijn op uw toeslag van UWV
 • Uw leefsituatie is veranderd.
 • Het inkomen van uw partner is veranderd.
Wat gebeurt er als ik een wijziging niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt.

 • Geeft u niet de juiste informatie aan ons door?
 • Is uw informatie niet volledig?
 • Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet gemeld bij UWV binnen de termijn die hiervoor geldt? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, moet u dat bedrag terugbetalen.

Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.