Zorg ervoor dat u altijd bereikbaar bent. Zo mist u geen afspraken met ons. Wij kunnen u bijvoorbeeld via een brief uitnodigen voor een gesprek. U kunt uw post laten doorsturen of uw verblijfadres aan ons doorgeven. Geef postadreswijzigingen en wijzigingen in uw telefoonnummer daarom op tijd door.

Wijziging woonadres in Nederland

Als uw woonadres in Nederland verandert, moet u dit doorgeven aan uw gemeente. Uw gemeente zorgt dat de adreswijziging bij ons terechtkomt.

Vakantie of tijdelijk verblijf op een ander adres in Nederland

Gaat u in Nederland met vakantie, of verblijft u tijdelijk op een ander adres in Nederland? Dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. Wij kunnen u tijdens uw vakantie wel post sturen, bijvoorbeeld voor een afspraak. Zorg er daarom voor dat iemand uw post leest en u op de hoogte brengt. Lukt dat niet, geef dan een postadres aan ons door waar u tijdens uw vakantie uw post kunt ontvangen en lezen. U moet ook telefonisch bereikbaar zijn, als wij dit met u hebben afgesproken.

Wijziging woonadres in het buitenland

Als uw adres in het buitenland verandert, of als u in het buitenland gaat wonen, dan moet u dit aan ons doorgeven. Doe dit uiterlijk 2 weken van tevoren met het formulier ‘Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft’.

Vakantie of tijdelijk verblijf op een adres in het buitenland

Gaat u op vakantie naar het buitenland, of verblijft u tijdelijk in het buitenland om andere redenen, dan moet u dit ook aan ons doorgeven. Doe dit uiterlijk 2 weken van tevoren met het formulier ‘Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft’.

Uw post op een ander adres ontvangen

Wilt u uw post op een ander adres ontvangen dan uw woonadres? Geef dit postadres dan aan ons door met het formulier ‘Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft’.

Wijziging telefoonnummer

Wijzigt uw telefoonnummer? Geef het nieuwe nummer dan aan ons door binnen 48 uur nadat het bij u bekend had kunnen zijn. U geeft wijzingen in uw telefoonnummer door met het formulier ‘Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft’.

Re-integratie

Heeft u met ons afspraken over uw re-integratieactiviteiten of volgt u een re-integratietraject? Overleg uw plannen om ergens anders te verblijven met uw arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider. Uw plannen mogen uw re-integratie niet in de weg staan.

Vakantie en sollicitatieplicht

Heeft u sollicitatieplicht? Overleg uw vakantieplannen met uw adviseur werk of uw re-integratiebegeleider. Wij kunnen u maximaal 4 weken per jaar vrijstellen van uw sollicitatieplicht vanwege vakantie.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft
Wat gebeurt er als ik wijzigingen niet of niet goed doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als u wijzigingen niet of niet goed doorgeeft, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Hoe geef ik wijzigingen door?

U kunt wijzigingen doorgeven met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering heeft. Stuur het formulier naar:

UWV
Afdeling Ziektewet
Postbus 57015
1040 CT Amsterdam

Let op: Veranderen uw plannen? Gaat u bijvoorbeeld later weg dan u aan ons had doorgegeven? Geef dit dan ook aan ons door.

Uw plichten als u woont of verblijft buiten Nederland

Gaat u langere tijd buiten Nederland doorbrengen? Dan heeft u meer plichten. De extra regels waar u zich dan aan moet houden vindt u op Rechten en plichten met een Ziektewet-uitkering in het buitenland.