Mijn extra plichten en rechten met een Ziektewet-uitkering

Mijn plichten met een Ziektewet-uitkering

Geef altijd uw juiste woon- of verblijfadres en uw telefoonnummer door

Zorg ervoor dat u altijd bereikbaar bent. Zo mist u geen afspraken met ons. Wij kunnen u bijvoorbeeld via een brief uitnodigen voor een gesprek. U kunt uw post laten doorsturen of uw verblijfadres aan ons doorgeven. Geef woon- en postadreswijzigingen en wijzigingen in uw telefoonnummer daarom op tijd door.

Wijziging woonadres in Nederland

Als uw woonadres in Nederland verandert, moet u dit doorgeven aan uw gemeente. Uw gemeente zorgt dat de adreswijziging bij ons terechtkomt.

Vakantie of tijdelijk verblijf op een ander adres in Nederland

Gaat u in Nederland met vakantie, of verblijft u tijdelijk op een ander adres in Nederland? Dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. Wij kunnen u tijdens uw vakantie wel post sturen, bijvoorbeeld voor een afspraak. Zorg er daarom voor dat iemand uw post leest en u op de hoogte brengt. Lukt dat niet, geef dan een postadres aan ons door waar u tijdens uw vakantie uw post kunt ontvangen en lezen. U moet ook telefonisch bereikbaar zijn, als wij dit met u hebben afgesproken.

Wijziging woonadres in het buitenland

Als uw adres in het buitenland verandert, of als u in het buitenland gaat wonen, dan moet u dit aan ons doorgeven. Doe dit uiterlijk 2 weken van tevoren met het formulier ‘Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft’.

Vakantie of tijdelijk verblijf op een adres in het buitenland

Gaat u op vakantie naar het buitenland, of verblijft u tijdelijk in het buitenland om andere redenen, dan moet u dit ook aan ons doorgeven. Doe dit uiterlijk 2 weken van tevoren met het formulier ‘Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft’.

Uw post op een ander adres ontvangen

Wilt u uw post op een ander adres ontvangen dan uw woonadres? Geef dit postadres dan aan ons door met het formulier ‘Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft’.

Wijziging telefoonnummer

Wijzigt uw telefoonnummer? Geef het nieuwe nummer dan aan ons door binnen 48 uur nadat het bij u bekend had kunnen zijn. U geeft wijzingen in uw telefoonnummer door met het formulier ‘Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft’.

Re-integratie

Heeft u met ons afspraken over uw re-integratieactiviteiten of volgt u een re-integratietraject? Overleg uw plannen om ergens anders te verblijven met uw arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider. Uw plannen mogen uw re-integratie niet in de weg staan.

Vakantie en sollicitatieplicht

Heeft u sollicitatieplicht? Overleg uw vakantieplannen met uw adviseur werk of uw re-integratiebegeleider. Wij kunnen u maximaal 4 weken per jaar vrijstellen van uw sollicitatieplicht vanwege vakantie.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft
Wat gebeurt er als ik wijzigingen niet of niet goed doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als u wijzigingen niet of niet goed doorgeeft, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Hoe geef ik wijzigingen door?

U kunt wijzigingen doorgeven met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering heeft. Stuur het formulier naar:

UWV
Afdeling Ziektewet
Postbus 57015
1040 CT Amsterdam

Let op: Veranderen uw plannen? Gaat u bijvoorbeeld later weg dan u aan ons had doorgegeven? Geef dit dan ook aan ons door.

Uw plichten als u woont of verblijft buiten Nederland

Gaat u langere tijd buiten Nederland doorbrengen? Dan heeft u meer plichten. De extra regels waar u zich dan aan moet houden vindt u op Rechten en plichten met een Ziektewet-uitkering in het buitenland.