Mijn extra plichten en rechten met een Ziektewet-uitkering

Mijn plichten met een Ziektewet-uitkering

Geef door dat u werkt

Gaat u meer of minder werken? In loondienst of als zelfstandige? Of gaat u meer of minder verdienen of stopt u juist met werken? Geef dit dan binnen 2 dagen nadat dit bij u bekend had kunnen zijn aan ons door.

Doet u wel eens een klusje voor anderen? Buiten kantooruren of in het weekend. Het maakt niet uit of u het vrijwilligerswerk noemt, of anders. Als u er een (onkosten)vergoeding voor krijgt, dan moeten wij dit weten. U moet dit binnen 2 dagen nadat u dit weet (of had kunnen weten) aan ons hebben gemeld, zodat wij kunnen bepalen of dit gevolgen heeft voor uw uitkering.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft
Wat gebeurt er als ik niet doorgeef dat ik werk?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Veranderen uw inkomsten uit werk en heeft u dit niet binnen 48 uur nadat het bij u bekend had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.