Als u ziek bent, meldt u dat zo snel mogelijk bij het uitzendbureau. U krijgt uw loon doorbetaald, zolang uw uitzendovereenkomst duurt. Er kunnen 2 situaties zijn:

  1. Uw uitzendbureau volgt de cao voor uitzendkrachten. Dit geldt in ieder geval als het is aangesloten bij de ABU of NBBU. Het uitzendbureau kan uw uitzendovereenkomst dan niet beëindigen en is verplicht uw loon door te betalen, zolang uw uitzendovereenkomst duurt. Bent u daarna nog ziek? Dan kan het uitzendbureau voor u een Ziektewet-uitkering aanvragen.

  2. Uw uitzendbureau volgt de cao voor uitzendkrachten niet. Als het bedrijf dat u inhuurt het inleencontract beëindigt, kan het uitzendbureau uw uitzendovereenkomst beëindigen. Daarna kan het bij ons een Ziektewet-uitkering voor u aanvragen. Wilt u weten of u doorbetaald krijgt als u ziek bent? Vraag dit dan na bij uw uitzendbureau.

Let op: Ook als u ziek bent door uw zwangerschap of bevalling, of als voor u de no-riskpolis geldt, kan het uitzendbureau voor u een Ziektewet-uitkering aanvragen. Het uitzendbureau is dan nog steeds verplicht uw loon door te betalen, maar krijgt daarvoor eventueel een compensatie van UWV.

Heeft het uitzendbureau mij ziek gemeld?

Als het uitzendbureau u ziek heeft gemeld, dan is dit een dag daarna zichtbaar op Mijn UWV. Kijk daarom op Mijn UWV voor de status van de Ziektewet-aanvraag. U ziet daar ook wanneer u een beslissing ontvangt over de uitkering en wanneer u eventueel de eerste betaling krijgt.

Komt u erachter dat het uitzendbureau uw ziekmelding niet op tijd heeft doorgegeven aan UWV? Meldt u zich dan zelf ziek bij UWV via UWV Telefoon Werknemers.