Als u extra tijd wilt om aan uw re-integratie te werken, vraagt u uw werkgever om na 2 jaar (104 weken) uw loon nog wat langer door te betalen. U wacht dan met aanvragen van een WIA-uitkering.

Vrijwillige verlenging van loondoorbetaling aanvragen

Denkt u dat u weer volledig aan het werk kunt als u wat meer tijd krijgt voor uw re-integratie? Overleg dan met uw werkgever of hij uw loon langer wil doorbetalen. In deze extra tijd werkt u samen met uw werkgever verder aan uw re-integratie. Uw werkgever en uw bedrijfsarts kunnen u meer vertellen over langer loon doorbetalen.

Uw werkgever vult het formulier 'Aanvraag verlenging loondoorbetaling WIA' in. U ondertekent dit formulier. Met dit formulier geeft u aan ons door tot wanneer uw werkgever uw loon nog betaalt.

Krijgt u een Ziektewet-uitkering via uw werkgever? Dan kunt u geen extra tijd voor uw re-integratie krijgen.

Verplichte loondoorbetaling

UWV kan uw werkgever ook verplichten langer loon door te betalen. Namelijk als uw werkgever niet voldoende heeft gedaan om u weer aan het werk te helpen. Uw werkgever moet dan maximaal 1 jaar langer uw loon doorbetalen. Voldoet uw werkgever alsnog aan zijn plichten? Dan kan de verplichte loondoorbetaling eerder stoppen. U krijgt hierover altijd een brief. In deze brief staat ook hoe u dan een WIA-uitkering aanvraagt.