Bezwaar maken en beroep aantekenen

Niet eens met een beslissing van UWV? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u al bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u beroep aantekenen.