WIA is een verzekering

De WIA is een uitkering voor mensen die (tijdelijk) arbeidsongeschikt zijn. De overheid stelt de voorwaarden voor een uitkering vast. UWV kijkt of iemand aan de voorwaarden voldoet en betaalt de uitkering.

De WIA is een uitkering die werkt als een verzekering. Iedereen die in loondienst werkt, betaalt premie voor de WIA.

WGA-premie

Uw werkgever houdt WGA-premie in op uw salaris. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Door WGA-premie te betalen, bent u via UWV verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Mocht u ziek worden of een ongeluk krijgen, en kunt u daardoor niet werken, dan kunt u een uitkering van UWV aanvragen. Bijvoorbeeld een WIA-uitkering. De WIA is dus een verzekering voor inkomstenverlies door ziekte of een handicap.