Als uw werkgever u per week betaalt, kunt u op de volgende 2 manieren uw inkomsten doorgeven:

  1. Nadat uw werkgever uw inkomsten heeft doorgegeven
    Wilt u zeker weten dat uw Inkomstenopgave in 1 keer goed is? Wacht dan tot uw werkgever uw inkomsten aan UWV heeft doorgegeven. Die gegevens worden op de Inkomstenopgave ingevuld. U hoeft de ingevulde gegevens alleen nog na te kijken en te bevestigen. Het invullen van uw Inkomstenopgave gaat dan sneller en er is minder kans op fouten. Zo voorkomt u dat u te veel of te weinig uitkering krijgt. Wel kan het tot het eind van de maand duren voordat wij de gegevens van uw werkgever hebben ontvangen.
  2. Na afloop van de maand
    Wilt of kunt u niet zo lang wachten met het doorgeven van uw inkomsten? Dan kunt u de Inkomstenopgave zelf invullen. Vraag altijd eerst aan uw werkgever of hij uw inkomsten per maand of per 4 weken aan ons doorgeeft.
Werkgever geeft inkomsten door per maand

Vul meteen na afloop van de maand de inkomsten in van de weken die u in die maand heeft gewerkt.

Voorbeeld: Uw inkomsten van 1 tot en met 30 november geeft u door met de Inkomstenopgave over november die per 1 december klaar staat.

Werkgever geeft inkomsten door per 4 weken

In de Tabel inkomstenopgave bij 4-wekelijkse betaling ziet u in welke maand u de inkomsten van die 4 weken moet doorgeven.

Let op: Het kan gebeuren dat u een ander bedrag aan inkomsten doorgeeft dan uw werkgever. Hierdoor krijgt u misschien te veel of te weinig uitkering. Dit wordt later weer verrekend.