Vrijwilligerswerk tijdens mijn Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong- uitkering

Moet ik vrijwilligerswerk tijdens mijn Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong-uitkering doorgeven aan UWV?

Voor het doen van vrijwilligerswerk heeft u geen toestemming van UWV nodig. Maar geef het wel altijd aan ons door. Het kan namelijk iets zeggen over uw mogelijkheden om te werken. Heeft u een werkplan? Dan bekijken wij of het vrijwilligerswerk past binnen de afspraken die in uw werkplan staan.

Als u wordt begeleid door een re-integratiebureau, dan moet u het vrijwilligerswerk ook doorgeven aan uw begeleider.

Vergoeding voor vrijwilligerswerk

Geef het ook altijd door als u een vergoeding krijgt voor uw vrijwilligerswerk. Deze vergoeding mag niet hoger zijn dan € 5 per uur, of € 2,75 als u 21 jaar of jonger bent. Per maand mag het bedrag niet hoger zijn dan € 180. En het totale bedrag mag niet hoger zijn dan € 1.800 per kalenderjaar. Deze bedragen zijn inclusief een eventuele reis- of onkostenvergoeding. De maximale bedragen zijn wettelijk bepaald.

Als u een hogere vergoeding ontvangt, gaan wij ervan uit dat u betaald werk doet en geen vrijwilligerswerk. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering heeft