Voor het doen van vrijwilligerswerk heeft u geen toestemming van UWV nodig. Maar geef het wel altijd aan ons door. Het kan namelijk iets zeggen over uw mogelijkheden om te werken. Heeft u een werkplan? Dan bekijken wij of het vrijwilligerswerk past binnen de afspraken die in uw werkplan staan.

Als u wordt begeleid door een re-integratiebureau, dan moet u het vrijwilligerswerk ook doorgeven aan uw begeleider.

Vergoeding voor vrijwilligerswerk

Geef het ook altijd door als u een vergoeding krijgt voor uw vrijwilligerswerk. Een vergoeding kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Lees hierover meer onder Hoeveel vergoeding voor vrijwilligerswerk mag ik krijgen?.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering heeft