Voor het doen van vrijwilligerswerk heeft u geen toestemming van UWV nodig. Maar geef het wel altijd aan ons door. Het kan namelijk iets zeggen over uw mogelijkheden om te werken. Heeft u een werkplan? Dan bekijken wij of het vrijwilligerswerk past binnen de afspraken die in uw werkplan staan.

Als u wordt begeleid door een re-integratiebureau, dan moet u het vrijwilligerswerk ook doorgeven aan uw begeleider.

Vergoeding voor vrijwilligerswerk

Geef het ook altijd door als u een vergoeding krijgt voor uw vrijwilligerswerk. Een vergoeding kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Lees hierover meer onder Hoeveel vergoeding voor vrijwilligerswerk mag ik krijgen?.

Stopt u met het doen van vrijwilligerswerk?

Geef dit dan aan ons door via het wijzigingsformulier.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering heeft