Vrijwilligerswerk tijdens mijn Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong- uitkering

Moet ik vrijwilligerswerk tijdens mijn Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong-uitkering doorgeven aan UWV?

Voor het doen van vrijwilligerswerk heeft u geen toestemming van UWV nodig. Maar geef het wel altijd aan ons door. Het kan namelijk iets zeggen over uw mogelijkheden om te werken. Heeft u een werkplan? Dan bekijken wij of het vrijwilligerswerk past binnen de afspraken die in uw werkplan staan.
Als u wordt begeleid door een re-integratiebureau, dan moet u het vrijwilligerswerk ook doorgeven aan uw begeleider.

Geef ook altijd de vergoeding door die u krijgt voor uw vrijwilligerswerk. Deze vergoeding mag niet hoger zijn dan € 170 per maand. En het totale bedrag mag niet hoger zijn dan € 1.700 per kalenderjaar. Deze bedragen zijn inclusief een eventuele reiskostenvergoeding. De maximale bedragen zijn wettelijk bepaald.

Ontvangt u een hogere vergoeding? Dan gaan wij ervan uit dat u betaald werk doet en geen vrijwilligerswerk. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering.

Doorgeven wijzigingen aan UWV