Als u geen toestemming krijgt, geef dan uw uren die u aan vrijwilligerswerk besteedt aan ons door. Deze uren verrekenen wij met uw WW-uitkering.

U geeft uw uren door met de Inkomstenopgave. Deze uren geeft u op bij de rubriek ‘Overige niet-verzekeringsplichtige werkzaamheden’ op de Inkomstenopgave. Op basis van deze uren berekenen wij een fictief inkomen dat wij van uw WW-uitkering aftrekken.

Invullen Inkomstenopgave