Kunt u minder werk aan dan andere werknemers? Dan kan uw werkgever loondispensatie bij ons aanvragen. Uw werkgever betaalt u dan tijdelijk minder loon. In deze situatie betalen wij u een aanvullende uitkering. De hoogte van deze uitkering hangt af van uw persoonlijke situatie. Zoals de mate waarin u arbeidsongeschikt bent en hoeveel werk u aankunt in een bepaalde tijd.

Voorwaarden loondispensatie

U moet aan de algemene voorwaarden voldoen. Uw werkgever kan alleen loondispensatie aanvragen als u een Wajong-uitkering of IVA-uitkering (WIA) heeft. De werkgever moet u vertellen dat deze loondispensatie voor u gaat aanvragen. Uw werkgever moet u ook het volgende laten weten:

  • hoeveel minder loon hij u wil betalen
  • waarom hij u minder loon wil betalen

Nadat uw werkgever loondispensatie heeft aangevraagd

Nadat wij de aanvraag van uw werkgever hebben ontvangen, onderzoeken wij of het terecht is dat uw werkgever u minder loon wil betalen. Wij onderzoeken ook welk loon past bij het werk dat u in een bepaalde tijd kunt doen. Wij nodigen u dan meestal uit voor een gesprek met de arbeidsdeskundige en spreken ook met uw werkgever. Daarnaast kan een UWV-medewerker bij u op het werk langskomen voor een gesprek met u en met uw werkgever. Deze medewerker bekijkt ook uw werkplek en hoe u uw werk doet. Bent u het niet eens met de loondispensatie? Dan kunt u bezwaar maken.

Loondispensatie voor mensen zonder arbeidsvermogen

Hebben wij beoordeeld dat u nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen heeft? Maar wilt u wel werken? Ook dan kan een werkgever loondispensatie aanvragen. Op Toch werken met IVA of Wajong zonder arbeidsvermogen leest u hierover meer.