In deze situaties geldt de no-riskpolis voor u. U hoeft de no-riskpolis niet aan te vragen.

  • U krijgt een WIA-, WAO- of WAZ-uitkering van UWV.
  • U krijgt of kreeg een Wajong-uitkering van UWV.
  • Uw aanvraag voor een WIA-uitkering is afgewezen. In de afwijzingsbrief staat dan dat een nieuwe werkgever gebruik kan maken van de no-riskpolis. U moet dan wel aan uw werkgever laten weten dat de no-riskpolis voor u geldt.
  • U kreeg ooit een Wajong-uitkering van UWV.
  • U heeft een WSW-indicatie van UWV, maar u werkt niet bij een sociale werkvoorziening.
  • U bent in 2018 of 2019 vanuit een WW-uitkering in dienst gekomen bij uw huidige werkgever. En u bent vóór 1 januari 1962 geboren en had langer dan 52 weken een WW-uitkering.
  • U staat in het doelgroepregister en u bent op of na 1 januari 2015 gaan werken.
  • U heeft een no-risk verklaring waarin staat dat u een belemmering heeft (gehad) bij het volgen van onderwijs. Deze verklaring moet u wel aanvragen.