De no-riskpolis geldt maximaal 5 jaar. In bijzondere gevallen kunt u de no-riskpolis verlengen met nog eens 5 jaar. Dit is het geval als u al een ernstige ziekte had:

  • bij het begin van het dienstverband, óf;
  • bij het begin van de WIA-uitkering terwijl het dienstverband doorliep.

Het gaat hier om een zeer ernstige ziekte waarbij volgens de arts van UWV binnen enkele jaren langdurige uitval moet worden verwacht.

Verlenging aanvragen is niet nodig als u:

  • een Wajong-uitkering heeft (gehad);
  • een WSW-indicatie heeft;
  • beschut werkt;
  • werkt met een ziekte of handicap (banenafspraak). 

Dan geldt de no-riskpolis zolang u werkt.

Aanvragen no-riskpolis verlengen