Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen of houden. Het LKV is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Valt u onder 1 van de 4 doelgroepen?

Bent u direct na uw uitkering gaan werken bij een nieuwe werkgever of bent u herplaatst bij uw huidige werkgever? En valt u onder 1 van de 4 doelgroepen? Dan kan uw werkgever het LKV krijgen. U vraagt dan eerst een doelgroepverklaring LKV aan.

Aanvraagtermijn doelgroepverklaring

Een doelgroepverklaring LKV vraagt u aan binnen 3 maanden nadat u in dienst kwam.

Geef een kopie aan uw werkgever

Uw werkgever heeft een kopie van uw doelgroepverklaring LKV nodig. Zonder een kopie kan uw werkgever geen LKV aanvragen.

Aanvragen doelgroepverklaring LKV

Als u onder 1 van de doelgroepen valt, dan kunt u sinds 1 januari 2018 een doelgroepverklaring LKV bij ons of bij uw gemeente aanvragen.