• Wij accepteren u zonder beoordeling van een arts.
  • De Ziektewet- en arbeidsongeschiktheidspremies zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
  • U betaalt geen aparte polis- of administratiekosten.
  • Ontvangt u een uitkering? Dan hoeft u over de volle weken (een week is van maandag tot en met vrijdag) waarover u de uitkering ontvangt geen premie te betalen voor die verzekering.
  • U kunt de verzekering op elk moment schriftelijk opzeggen. Er is geen opzegtermijn. Maar u kunt de verzekering niet met terugwerkende kracht opzeggen.