• Begint u voor uzelf en heeft u geen inkomsten meer uit een dienstverband of een uitkering? Meldt u zich dan op tijd aan voor de vrijwillige verzekering. Dat is binnen 13 weken nadat de verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt. De vrijwillige verzekering gaat dan in 1 dag na het einde van de verplichte verzekering.
  • U moet het jaar voordat u als zelfstandige begint verplicht voor ziekte en arbeidsongeschiktheid verzekerd zijn geweest (met een maximale onderbreking van 60 dagen).
  • Bent u korter dan een jaar ergens in dienst geweest en had u daarvoor een vrijwillige verzekering? Vraag dan binnen 13 weken nadat u uit dienst bent gegaan opnieuw een vrijwillige verzekering aan. De verzekering moet dan ingaan op de dag nadat u uit dienst bent gegaan.