Vanaf het moment dat uw dienstverband eindigt, hoeft uw werkgever u geen loon meer te betalen. U krijgt dan een Ziektewet-uitkering. Uw werkgever vraagt de Ziektewet-uitkering voor u aan bij ons. Wij sturen u hier via de post een bevestiging van. Een medewerker van UWV neemt daarna telefonisch contact met u op. Hij spreekt met u een datum af wanneer u weer kunt werken. Of hij maakt met u een afspraak voor een gesprek met een arts of re-integratiebegeleider.
Wij beoordelen daarna of u een Ziektewet-uitkering krijgt. U krijgt binnen 4 weken een brief. Als wij uw re-integratieverslag krijgen, bekijken wij of u en uw werkgever genoeg deden om weer aan het werk te gaan. Deed u niet genoeg aan uw re-integratie? Dan krijgt u (tijdelijk) minder uitkering. U krijgt uw eerste uitkering binnen 4 weken na uw ziekmelding. Wij betalen de Ziektewet-uitkering vervolgens per week. Bent u weer beter? Of weet u wanneer u weer beter bent? Meldt u zich dan uiterlijk op de tweede dag dat u weer beter bent beter bij UWV en vraag zo snel mogelijk WW aan.