In deze situaties zijn er wachtdagen voor de Ziektewet-uitkering:

  • U bent uitzendkracht en uw uitzendovereenkomst eindigt binnen 2 dagen na uw eerste ziektedag.
  • U bent thuiswerker.
  • U bent vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet.
  • U wordt ziek op de dag dat uw contract stopt.
  • U wordt ziek wordt binnen 4 weken nadat uw Ziektewet-verzekering of uw dienstverband is gestopt.

De eerste 2 dagen dat u ziek bent zijn dan wachtdagen. Over deze dagen ontvangt u geen Ziektewet-uitkering. U ontvangt de uitkering vanaf de derde dag dat u ziek bent.

Opnieuw ziek

Bent u weer aan het werk, maar wordt u binnen 4 weken opnieuw ziek? Dan gelden er geen nieuwe wachtdagen, uw Ziektewet-uitkering gaat meteen in.

U krijgt ook meteen een Ziektewet-uitkering als uw contract stopt als uw nog ziek bent. U moet op dat moment al wel meer dan 2 dagen ziek zijn. Anders gelden er alsnog 1 of 2 wachtdagen.

Wachtdagen van de werkgever

Sommige werkgevers hebben in de arbeidsovereenkomst opgenomen dat ze geen loon betalen over de eerste dagen dat u ziek bent. Dit zijn de ‘wachtdagen van de werkgever’. In sommige situaties kunt u over deze dagen al wel via uw werkgever een Ziektewet-uitkering van UWV krijgen. Dat kan zijn in deze situaties:

  • Voor u geldt de no-riskpolis.
  • U bent ziek door uw zwangerschap en/of bevalling.
  • U bent ziek door orgaandonatie.

De wachtdagen van de werkgever hebben geen invloed op de hoogte van uw uitkering. Als u naast uw uitkering ook loon krijgt, wordt dit na de wachtdagen door uw werkgever betaald.