Gelden er wachtdagen voor de Ziektewet-uitkering?

Er zijn wachtdagen voor de Ziektewet-uitkering als u:

  • uitzendkracht met uitzendbeding of thuiswerker bent;
  • vrijwillig verzekerd bent;
  • ziek wordt op de dag dat uw contract stopt;
  • ziek wordt binnen 4 weken nadat uw verzekering of uw dienstverband is gestopt.

De eerste 2 dagen dat u ziek bent zijn dan wachtdagen. Over deze dagen ontvangt u geen Ziektewet-uitkering. U ontvangt de uitkering vanaf de derde dag dat u ziek bent.

Opnieuw ziek

Bent u weer aan het werk, maar wordt u binnen 4 weken opnieuw ziek? Dan gelden er geen nieuwe wachtdagen, uw Ziektewet-uitkering gaat meteen in.

U krijgt ook meteen een Ziektewet-uitkering als uw contract stopt als uw nog ziek bent. U moet op dat moment al wel meer dan 2 dagen ziek zijn. Anders gelden er alsnog 1 of 2 wachtdagen.

Wachtdagen van de werkgever

Het kan zijn dat uw werkgever in uw arbeidsovereenkomst heeft opgenomen dat hij wachtdagen bij ziekte rekent. Dit betekent dat u (bijvoorbeeld) de eerste 2 dagen dat u ziek bent, geen loon ontvangt. UWV betaalt uw Ziektewet-uitkering al wel uit vanaf uw eerste ziektedag. De wachtdagen van de werkgever hebben geen invloed op de hoogte van uw uitkering.