Krijg ik een nieuwe beoordeling als mijn gezondheid verandert?

U krijgt niet altijd een nieuwe beoordeling.

Als u een wijziging in uw gezondheid doorgeeft, sturen wij u binnen 2 weken een ontvangstbevestiging. Wij nemen contact met u op als wij meer informatie nodig hebben of als een nieuwe beoordeling nodig is.

Voorbeeld:
Jan geeft aan UWV door dat zijn gezondheid is verslechterd. Hij ontvangt al de maximale WIA-uitkering. Zijn WIA-uitkering kan dus niet hoger worden. Jan krijgt daarom geen nieuwe beoordeling en zijn uitkering verandert niet.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WIA-uitkering heeft