Krijg ik een nieuwe beoordeling als mijn gezondheid verandert?

Als u wijzigingen in uw gezondheid heeft doorgegeven, dan krijgt u niet altijd een nieuwe beoordeling. Wij bevestigen binnen 2 weken de ontvangst van uw formulier en nemen contact met u op. Het is mogelijk dat wij meer informatie nodig hebben. Of dat uw gezondheid zo is veranderd dat misschien een herbeoordeling nodig is. In dat geval nemen wij contact met u op.

Voorbeeld:
Jan geeft aan UWV door dat zijn gezondheid is verslechterd. Hij ontvangt al de maximale WIA-uitkering. Ondanks zijn toegenomen klachten kan zijn WIA-uitkering niet hoger worden. Jan krijgt daarom geen nieuwe beoordeling.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WIA-uitkering heeft