NOW: moet ik stoppen met werken als mijn werkgever een tegemoetkoming van de regeling NOW krijgt?

U hoeft niet te stoppen met werken. U maakt met uw werkgever afspraken over het werk dat u kunt doen en waar u dat werk doet.

Bent u ziek? Of moet u volgens de richtlijnen van het RIVM thuisblijven en zijn er geen mogelijkheden om thuis te werken? Dan hoeft u niet te werken. U heeft dan wel recht op loon. Het maakt daarbij niet uit of uw werkgever wel of geen tegemoetkoming NOW ontvangt.