Betaling van uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering

Wij betalen uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering op vastgestelde dagen. Dit doen wij achteraf, als de maand bijna om is. U ontvangt dan ook een betaalspecificatie. Wij betalen uw uitkering op:

  • 17 december 2020

Let op: houd er rekening mee dat uw bank meestal nog 3 werkdagen nodig heeft om uw uitkering bij te schrijven op uw rekening. Wilt u weten of uw uitkering is betaald? Ga dit dan eerst na bij uw bank.

U ontvangt een betaalspecificatie voor iedere betaling van uw uitkering via Mijn UWV in Mijn Documenten. Deze staat rond de 20e van de maand voor u klaar. In december betalen wij uw uitkering eerder. De specificatie krijgt u dan ook eerder.

Vakantiegeld

Het vakantiegeld van uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering betalen wij in mei. U ontvangt het vakantiegeld tegelijk met uw uitkering. Meer informatie vindt u bij Vakantiegeld.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Op 23 september 2020 betalen wij de jaarlijkse  Tegemoetkoming arbeidsongeschikten tegelijk met uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.