Betaling van uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering

Wij betalen uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering op vastgestelde dagen. Dit doen wij achteraf, als de maand bijna om is. Wij betalen uw uitkering op:

  • 23 april 2020
  • 22 mei 2020 (ook vakantiegeld)
  • 23 juni 2020
  • 23 juli 2020
  • 21 augustus 2020
  • 23 september 2020
  • 23 oktober 2020
  • 23 november 2020
  • 15 december 2020 (deze betaaldatum kan nog wijzigen)

Let op: houd er rekening mee dat uw bank meestal nog 3 werkdagen nodig heeft om uw uitkering bij te schrijven op uw rekening. Wilt u weten of uw uitkering is betaald? Ga dit dan eerst na bij uw bank.

Het vakantiegeld van uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering betalen wij in mei. U ontvangt het vakantiegeld tegelijk met uw uitkering. Meer informatie vindt u bij Vakantiegeld.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Op 23 september 2020 betalen wij de jaarlijkse  Tegemoetkoming arbeidsongeschikten tegelijk met uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.