Betaling van uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering

Wij betalen uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering op vastgestelde dagen. Dit doen wij achteraf, als de maand bijna om is. Wij betalen uw uitkering op:

  • 17 december 2019

Let op: houd er rekening mee dat uw bank meestal nog 3 werkdagen nodig heeft om uw uitkering bij te schrijven op uw rekening. Wilt u weten of uw uitkering is betaald? Ga dit dan eerst na bij uw bank.

Het vakantiegeld van uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering betalen wij in de maand mei. U ontvangt het vakantiegeld tegelijk met uw uitkering. Meer informatie vindt u bij Vakantiegeld.

In september betalen wij tegelijk met uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten.