Om te zorgen dat u op tijd uw uitkering krijgt en het juiste bedrag, zijn er regels waaraan u zich moet houden. U hoeft zich dan geen zorgen te maken over uw uitkering aanvullend geboorteverlof of uw uitkering betaald ouderschapsverlof.

UWV controleert

Wij gaan er natuurlijk vanuit dat u zich aan de plichten houdt. Maar om te zorgen dat iedereen zich goed aan de regels houdt, controleert UWV regelmatig.

Wat gebeurt er als ik me niet aan de regels houd?

U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Verblijven of wonen buiten Nederland

Gaat u buiten Nederland wonen of wilt u voor langere tijd buiten Nederland verblijven? Dan heeft u dezelfde plichten als wanneer u in Nederland woont. Een extra plicht is dat u bij een verhuizing in het buitenland uw nieuwe adres aan ons moet doorgeven.