Alle voorwaarden per doelgroep

Uw werkgever heeft misschien recht op het LKV als:

  • hij u in dienst neemt of herplaatst;
  • u voldoet aan de voorwaarden die voor uw doelgroep gelden.

Sinds 1 januari 2019 is 1 van de voorwaarden om een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV) aan te vragen gewijzigd. De termijn kalendermaand is veranderd in de termijn maand. Hierdoor worden meer doelgroepverklaringen LKV toegewezen. Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beoordelen wij alle aanvragen vanaf 1 oktober 2018 volgens deze gewijzigde voorwaarde.

Meer informatie over de wijziging vindt u in het artikel ‘Wijzigingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)’ op de website van de Rijksoverheid.