Een doelgroepverklaring LKV tijdens mijn stage

Als u stagiair bent, kunt u onder de volgende voorwaarden een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV) krijgen:

  • U behoort tot 1 van de 4 doelgroepen voor LKV;
  • U ontvangt een stagevergoeding waarover uw werkgever loonheffingen moet inhouden. Weet u dit niet zeker? Vraag het dan na bij uw werkgever;
  • U vraagt de doelgroepverklaring LKV aan binnen 3 maanden nadat uw stage is gestart. Vanwege de coronacrisis was deze termijn tijdelijk verlengd met 3 maanden voor dienstverbanden die zijn gestart tussen 1 januari 2020 en 1 oktober 2020. Hiervoor geldt een aanvraagtermijn van 6 maanden. Voor dienstverbanden vanaf 1 oktober 2020 geldt weer de aanvraagtermijn van 3 maanden.
    U kunt ook iemand machtigen om de doelgroepverklaring LKV voor u aan te vragen. Bijvoorbeeld uw stagebegeleider of iemand anders binnen het bedrijf waar u stage loopt.

Ontvangt u geen stagevergoeding? Of een onbelaste stagevergoeding? Dan kunt u geen doelgroepverklaring LKV krijgen. Als u na de stage in dienst komt bij deze werkgever, kunt u wel een doelgroepverklaring LKV aanvragen.