Heeft u de brief ontvangen waarin uw werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt? Dan kunt u geen bezwaar maken bij UWV. Wel kunt u binnen 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst de kantonrechter vragen de overeenkomst te herstellen of om te besluiten dat u een vergoeding van uw werkgever krijgt. Dit heet: een billijke vergoeding.

Had u al een WW-uitkering en wordt uw ontslag teruggedraaid? Dan kan de rechter bepalen dat uw werkgever uw loon over deze periode alsnog moet betalen. In dat geval moet u uw (te veel) ontvangen WW-uitkering aan UWV terugbetalen.