Als uw werkgever u wil ontslaan wegens persoonlijke redenen, moet hij een verzoek tot ontbinding indienen bij de kantonrechter. Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, bepaalt hij de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Daarbij houdt hij rekening met de opzegtermijn van minimaal een maand. Dat kan alleen korter zijn als u ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Ook kijkt de kantonrechter of er een opzegverbod van toepassing is.