Bij opzegging met instemming zegt uw werkgever de arbeidsovereenkomst op en gaat u hiermee schriftelijk akkoord. Uw werkgever betaalt u bij het einde van uw dienstverband de wettelijke transitievergoeding. Normaal gesproken heeft u vanaf de eerste dag van uw dienstverband recht op een transitievergoeding.

U mag binnen 2 weken schriftelijk op uw akkoord terugkomen. Uw werkgever moet u binnen 2 dagen na uw instemming schriftelijk informeren over deze termijn. Doet hij dit niet, dan heeft u 3 weken om op uw akkoord terug te komen.

U heeft bij opzegging met instemming recht op een WW-uitkering als u aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoet. Let er wel op dat bij het vaststellen van de einddatum van uw arbeidsovereenkomst, uw werkgever rekening houdt met de opzegtermijn. Doet hij dit niet? Dan krijgt u de eerste tijd nog geen WW. Wij gaan bij uw WW-aanvraag namelijk uit van de opzegtermijn waar uw werkgever eigenlijk rekening mee had moeten houden (dit heet de fictieve opzegtermijn).