U mag zich bedenken en de beëindigingsovereenkomst (of: vaststellingsovereenkomst) zonder reden terugdraaien. Dit doet u schriftelijk, binnen 2 weken na ondertekening van de overeenkomst. Als uw werkgever u niet over deze bedenktermijn van 2 weken heeft geïnformeerd, dan is de bedenktijd 3 weken.

Wat staat er in de beëindigingsovereenkomst?

In een beëindigingsovereenkomst (of: vaststellingsovereenkomst) moet in ieder geval staan:

  • De naam en adresgegevens van u en van uw werkgever.
  • Dat uw werkgever heeft voorgesteld om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en wat de reden hiervoor is. Zonder deze vermelding krijgt u misschien geen WW-uitkering.
  • Dat er geen dringende reden voor het ontslag is.
  • Dat het gaat om een beëindiging met wederzijds goedvinden.
  • De datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt (let op de opzegtermijn).
  • De datum van de eindafrekening.
  • Waar en wanneer u en de werkgever de overeenkomst hebben ondertekend.

Wilt u weten hoe een beëindigingsovereenkomst eruit kan zien en wat er allemaal in kan staan? Dan kunt u het model beëindigingsovereenkomst (docx, 41 kB) bekijken. In dit model staan ook allerlei andere zaken die u en uw werkgever kunnen vastleggen.