Als uw werkgever u wil ontslaan, kunt u besluiten mee te werken aan uw ontslag. Hiermee voorkomt u een ontslagprocedure via UWV of de kantonrechter. Uw medewerking heeft geen invloed op uw recht op een WW-uitkering.

Als u samen met uw werkgever afspraken maakt over uw ontslag, moet u rekening houden met de opzegtermijn. U heeft 2 weken bedenktijd om op uw akkoord terug te komen.

De arbeidsovereenkomst kan op 2 manieren beƫindigd worden:

  1. Ontslag met wederzijds goedvinden: u maakt samen afspraken over een eventuele ontslagvergoeding en legt die vast in een beƫindigingsovereenkomst. U krijgt geen transitievergoeding.
  2. Opzegging met instemming: dit is een eenzijdige opzegging door uw werkgever. U moet hier schriftelijk mee instemmen. U heeft recht op de wettelijke transitievergoeding.