• Zasiłek dla osób bezrobotnych stanowi dochód tymczasowy w przypadku utraty pracy.
  • Wniosek o przyznanie zasiłku dla osób bezrobotnych możesz złożyć poprzez Internet na stronie uwv.nl.
  • W celu złożenia wniosku na stronie niezbędne jest posiadanie osobistego kodu DigiD.
  • Jeśli nie posiadasz kodu DigiD, możesz również złożyć wniosek drogą listowną. W tym celu należy zgłosić się osobiście w biurze UWV jako osoba poszukująca pracy.
  • UWV decyduje o tym, czy możliwe jest przyznanie zasiłku dla osób bezrobotnych.
  • Długość okresu zasiłku zależy od liczby przepracowanych lat.
  • Wysokość zasiłku zależy od zarobków uzyskanych w roku poprzedzającym utratę pracy.
  • W trakcie korzystania z zasiłku dla osób bezrobotnych masz pewne prawa, ale też i obowiązki.

Najważniejsze warunki przyznania zasiłku dla osób bezrobotnych

Zasiłek dla osób bezrobotnych przysługuje jedynie wtedy, kiedy utrata pracy nie nastąpiła z własnej winy. Ponadto należy mieć przepracowane co najmniej 26 tygodni w ciągu ostatnich 36 tygodni. Należy być również natychmiastowo dyspozycyjnym do podjęcia nowej pracy i przebywasz w Holandii.