Najważniejsze prawa i obowiązki spoczywające na osobie bezrobotnej

  • Dokładaj wszelkich starań, aby jak najszybciej znaleźć pracę, aktywnie postulując o zatrudnienie i akceptując odpowiednią pracę.
  • W ciągu każdych kolejnych 4 tygodnie należy aplikować przez "Werkmap" na stronie werk.nl na przynajmniej na 4 stanowiska.
  • Wypełnij każdego miesiąca tzw. Zestawienie dochodów ("Inkomstenopgave").
  • Podaj prawdziwą informację o sobie i swojej sytuacji. Wszelkie zmiany zgłaszaj w przeciągu tygodnia.
  • Wykonaj zadania, które są zawarte w "Werkmap".
  • Zgłaszaj się na umówione spotkania w UWV.
  • Możesz przyprowadzić osobę towarzyszącą na spotkanie umówione w UWV.
  • Przysługuje Państwu prawo do maksymalnie 20 dni urlopu w roku kalendarzowym. W tych dniach nadal wypłacamy Państwu zasiłek i nie ma obowiązku ubiegania się o pracę.

Uwaga: Niewywiązanie się z obowiązków może grozić tymczasowym obniżeniem albo zawieszeniem świadczenia lub karą pieniężną.

Informacje o Zestawieniu dochodów

Pod koniec każdego miesiąca pod zakładką "Mijn UWV" widoczny jest formularz "Inkomstenopgave". Przy pomocy przedmiotowego formularza powiadom nas o ewentualnie uzyskanych przez ciebie dochodach. Nawet jeśli nie było żadnych dochodów, to należy nas o tym powiadomić. Zasiłek zostanie wypłacony w przeciągu 10 dni kalendarzowych po otrzymaniu przez nas zestawienia dochodów.

Poszukiwanie pracy

Na stronie werk.nl możesz szukać ofert pracy i opublikować swoje CV. Możesz tam również znaleźć wskazówki i szkolenia online, które mogą okazać się pomocne przy znalezieniu pracy.

Opłaca się wrócić do pracy po pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych (WW). Czy w nowej pracy zarabiają Państwo 87,5% miesięcznego wynagrodzenia z zasiłku dla bezrobotnych lub mniej? Wtedy Państwa dochód zostanie uzupełniony o częściowe świadczenie WW. W większości przypadków, sprawi to, że rzeczy będą dla Państwa korzystniejsze finansowo. Za pomocą naszego kalkulatora mogą Państwo obliczyć wysokość swojego świadczenia WW.

Możliwe jest również poszukiwanie pracy w innym kraju Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii, korzystając z zasiłku dla osób bezrobotnych. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć pod zakładką Internationaal.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat zasiłków dla osób bezrobotnych możesz znaleźć pod zakładką Werkloos (WW-uitkering) [bezrobocie (zasiłek dla osób bezrobotnych)] na stronie uwv.nl.

W razie jakichkolwiek pytań możesz również zadzwonić do Działu dla Osób Zatrudnionych pod numerem telefonu: 088-898 92 94. Należy przygotować holenderski numer identyfikacyjny obywatela (BSN). Wówczas możemy sprawniej udzielić pomocy.