Twoje najważniejsze prawa i obowiązki

  • Podaj prawdziwe informacje o sobie i swojej sytuacji. Wszelkie ewentualne zmiany można zgłosić bezpośrednio za pomocą formularza "Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft" (po polsku: zgłoś zmiany, jeśli masz zasiłek chorobowy albo świadczenie z UWV).
  • Zadbaj o to, abyś był łatwo dostępny dla UWV.
  • Poprawę stanu zdrowia zgłoś przez internet logując się na "Mijn UWV" nie później niż drugiego dnia.
  • Przychodź na umówione spotkania w UWV.
  • Poddawaj się badaniom przeprowadzanym przez lekarza orzecznika lub eksperta ds. pracy.
  • Dołóż wszelkich możliwych starań w kierunku jak najszybszego powrotu do pracy.
  • Jak tylko możliwe będzie ponownie (częściowe) podjęcie pracy, poszukaj odpowiedniej pracy.
  • Możesz przyprowadzić osobę towarzyszącą na spotkanie umówione w UWV.
  • Możesz udać się na urlop, jeśli nie utrudni to powrotu do zdrowia. Wyjazd na urlop za granicę zgłoś do UWV co najmniej 2 tygodnie przed wyjazdem, posługując się formularzem dotyczącym zmian "Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft".
  • Możesz tymczasowo przebywać za granicą, jeśli nie utrudni to powrotu do zdrowia. Jest to dozwolone tylko pod pewnymi warunkami i za zgodą UWV. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć pod zakładką Internationaal na stronie internetowej uwv.nl.

Uwaga: Niewywiązywanie się ze swoich obowiązków może grozić tymczasowym obniżeniem albo zawieszeniem świadczenia lub karą pieniężną.

Choroba trwa przez prawie 6 tygodni

Czy poprawa stanu zdrowia nie nastąpiła po 6 tygodniach? Wówczas zostanie przeprowadzona rozmowa z lekarzem orzecznikiem albo pielęgniarką społeczno-medyczną z UWV. Omówione zostaną możliwości działania w danej sytuacji. Następnie wspólnie z pracownikiem UWV sporządzony zostanie plan działania. Określa on, co należy zrobić w celu jak najszybszego powrotu do pracy.

Choroba trwa przez prawie 1 rok

Choroba trwa przez prawie 1 rok, wówczas otrzymuje się zaproszenie na badanie przewidziane po upływie pierwszego roku pobierania zasiłku chorobowego. W badaniu tym sprawdzamy, czy nadal przysługuje Ci prawo do zasiłku chorobowego i czy możliwe jest podjęcie innej pracy niż tej wykonywanej dotychczas.

Choroba trwa przez prawie 2 lata

Prawo do zasiłku chorobowego wygasa po upływie maksymalnie 2 lat (104 tygodni). Czy choroba trwa nadal? Wówczas można ubiegać się o świadczenie (rentę) WIA (na podstawie ustawy Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen – ustawy o zatrudnieniu i dochodach w zależności od zdolności do pracy). Wniosek należy wnieść nie później niż w 93 tygodniu choroby, czyli po około 1 roku i 9 miesiącach.

Informacje uzupełniające

Więcej informacji uzupełniających na temat ustawy o zasiłku chorobowym można znaleźć pod zakładką "Ik ben ziek" (po polsku: Jestem chory/ chora) na stronie internetowej uwv.nl. W razie jakichkolwiek pytań, można również zadzwonić do “UWV Telefoon Werknemers“. Numer telefonu widnieje pod zakładką w j. holenderskim Service & contact.

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas ważna. Twoje dane traktujemy jako poufne. Twoje dane medyczne nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twoje zgody.